Les mines de Llano del Beal

La mine La Paz Nueva

La mine La Paz Vieja

La mine Alfonsa

La mine Pagana

Le mémorial de la mine Haiti